Firma SŠS Metodika spol. s r. o. pôsobí na trhu ochrany záujmov obchodných partnerov od roku 1998.   
Je držiteľom licencií podľa zákona 473/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok.


Jej súčasná právna forma vznikla transformáciou predchádzajúcich aktivít, ktoré v nových ekonomických podmienkach boli vykonávané už od roku 1990.

Vykonávame činnosť v oblasti ochrany majetku a duševného vlastníctva tímom špeciálne vyškolených a vycvičených vlastných pracovníkov.

Prostredníctvom vlastných metodických postupov založených na dobrodružnej forme školení a tréningov pomáhame firmám i jednotlivcom získať fyzické zručnosti.

Zlepšujeme schopnosti úspešných ľudí a manažérov pri získavaní istoty, sebadôvery a suverenity.      LICENCIA na prevádzkovanie Technikej služby
LICENCIA na prevádzkovanie Strážnej služby


Prepravný poriadok autobusovej osobnej prepravy
Výpis z obchodného registra SR (aktuálny)